Contact Informatie

 

Ons Doel

Long Feng Taiji stelt zich tot doel de studie, het behoud en de overdracht van Taiji, Qigong, Feng Shui, Daoïsme en Boeddhisme in Nederland te bevorderen.
Wij wensen dat dit de kwaliteit van het leven van iedereen bevordert.

Wij realiseren dit met de volgende activiteiten:

  • Het geven van lessen in Taiji (Taiji Quan voor de gezondheid en Taiji Ziwei voor zelfverdediging), Qigong (Chinese oefeningen ter bevordering van de gezondheid en ter voorkoming van ziekten).
  • Het geven van lessen en workshops bij diverse opleidingsinstituten en bij bedrijven (bijv. Feng Shui, De Chinese Kunst van Gezond leven).
  • Publiceren van artikelen (nationaal en internationaal) en boeken.
  • Onderzoek van bijvoorbeeld Taiji, klassieke teksten, oefeningen, etc.

Op deze manier proberen wij een bescheiden steentje bij te dragen aan een kwalitatief beter leven voor iedereen.

Betekenis Lóng Fèng

Lóng betekent Draak en Fèng betekent Feniks.
Beide zijn mythische dieren. Een korte beschrijving uit de Feng Shui:

De draak is een dier die niet in de normale wereld voorkomt. De draak kan heel ver zien en bezit een spirituele kwaliteit. De draak ontvangt informatie van de feniks en maakt naar aanleiding daarvan beslissingen. Alhoewel de draak in de lucht vliegt, wordt het vaak rustend op de wolken afgebeeld - een teken van stabiliteit. De draak heeft ongelofelijke kracht en symboliseert het wijsheidsaspect van de geest.

De feniks (phoenix) is een mythische vogel die nooit sterft. De feniks vliegt ver voorop en inspecteert het landschap en de verre ruimte. De feniks staat voor onze visie, voor het waarnemen van onze omgeving en wat daarin plaatsvindt. De feniks creëert met haar schoonheid onsterfelijke inspiratie.

Adres en leslocaties

Long Feng Taiji


Leslocaties zijn Amersfoort en Hilversum.

Lidmaatschappen

Wij zijn lid van de ZHONG, FOG en van de Stichting Taijiquan Nederland (STN).

Copyright en Aansprakelijkheid

Alle foto's en plaatjes en teksten zijn copyright van Kris Oosting (1997-2006).
Web Design & Graphics door Kris Oosting.

Alle informatie op deze website, de links die daarin voorkomen zijn van algemene aard en worden niet verstrekt met enige garantie voor de bruikbaarheid of om te voorzien in de specifieke behoefte van enig individu.
Aanpassing aan de specifieke omstandigheden van een individu blijft uiteraard noodzakelijk. Lezers en gebruikers van de informatie zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het nemen van de noodzakelijke acties met betrekking tot hun gezondheid en voor de consequenties van dergelijke acties of het nalaten daarvan.

Long Feng Taiji aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.
De informatie, links of richtlijnen op deze site vormen geen specifiek of individueel (gezondheids) advies, maar moeten door de gebruiker op voor hem geschikte waarde worden geschat. Het verdient aanbeveling om een gekwalificeerd arts in te schakelen met betrekking tot een individueel geval en adviezen hierover.

 

 


© 1997 - 2005 LFRI, all rights reserved